در صورتی که جنس فرستاده شده مشکل یا با کالای درون سایت مغایرت داشت ، جنس پس گرفته می شود و کالای درست دوباره ارسال می شود .

همه ی اجناس داخل سایت ، ۷ شبانه روز مهلت تست و بررسی دارند .

در صورت خرید عمده ، میتوانید با ما تماس بگیرید تا از تخفیف بر خور دار شوید .

شماره تماس : ۰۵۱۳۴۶۳۱۸۶۱